Debata MSPON- relacja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

W dniu 26 marca 2012 r. w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami debata pod hasłem „Deregulacja czy dezorientacja”.

W debacie udział wzięli Posłowie, reprezentanci Platformy Obywatelskiej, w osobie Ireneusza Raś, Jagny Marczułajtis-Walczak, Jerzego Fedorowicza oraz pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości Pana Macieja Schaba.

Wśród ok. 200 uczestników debaty liczną grupę reprezentowali Profesorowie Uczelni Krakowskich.
Z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na debatę przybyli Profesorowie Adam Nalepka, Stanisław Belniak; Doktorzy Małgorzata Zięba, Katarzyna Najbar, Bartłomiej Marona.
Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentował Profesor Piotr Łebkowski oraz Doktor Dariusz Cichoń.

Zaszczycił nas swoja obecnością również Pan Profesor Leszek Kałkowski były Minister Budownictwa, jeden z twórców Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Człowiek – autorytet w kwestiach rynku nieruchomości.

W trakcie debaty poruszane były praktycznie wszystkie wątki deregulacji rynku nieruchomości dotyczące zawodu pośrednika jak i zarządcy.

Pełnomocnik Ministra, Maciej Schab nakreślił w kilku zdaniach temat, który jest nam wszystkim znany, praktycznie nie wnosząc swoją wypowiedzią nic nowego.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na stanowisko innych uczestników, Pana Posła Ireneusza Raś, który w swoim wystąpieniu po raz pierwszy publicznie oświadczył iż bardzo szczegółowo przyglądnie się planowanej deregulacji naszych zawodów, widząc w projekcie znaczące wątpliwości.
Podkreślił nadto, iż jest zorientowany w obowiązkach spoczywających na pośrednikach i zarządcach, ponieważ jego żona jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jak również członkiem MSPON.
Poseł Raś zwrócił się do Prezesa MSPON o przygotowanie szczegółowej analizy projektu ustawy ze zwróceniem uwagi na zagrożenia płynące z ewentualnego jej wprowadzenia, jak również proponowany sposób ułatwienia dostępu do zawodu.

Pani Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak w swoim wystąpieniu oświadczyła, iż doskonale rozumie nasze obawy wynikające z deregulacji wśród pośredników, a w szczególności obniżenia progu wykształcenia, ponieważ podobna sytuacja jest w grupie zawodowej, z której się wywodzi, tj. trenerów sportowych.
Pani Poseł oświadczyła, że rozmawiała już z Premierem i Ministrem Sprawiedliwości, że tak dalece idąca deregulacja jest szkodliwa dla społeczeństwa i nie przyniesie zakładanych korzyści.
Na koniec, Pani Poseł oświadczyła, że nie będzie głosowała za deregulacją w takim kształcie jaki jest przedstawiany, uważając iż wszystkie środowiska zawodowe objęte deregulacją powinny wraz z Ministerstwem wypracować nowy wzorzec ustawy.
W swojej wypowiedzi, Pani Poseł, podniosła konieczność utrzymania stosownego wykształcenia, tak w zawodach pośrednika i zarządcy, jak i trenera sportowego.

Kolejnym z Posłów był Pan Jerzy Fedorowicz, który stwierdził, że deregulacja jest konieczna i powinna być przeprowadzona na gruncie wspólnej dyskusji pomiędzy ustawodawcą a zainteresowanymi środowiskami zawodowymi.
Pan Poseł dał dowód zrozumienia naszej dezaprobaty dla tak daleko idącej deregulacji, ale oświadczył, iż jest ona niezbędna przy założeniu, że zostanie dostosowana do realiów rynkowych.

W trakcie wielu pytań kierowanych do Pana Pełnomocnika Macieja Schaba oraz wypowiedzi zaproszonych gości na szczególna uwagę zasłużyła wypowiedź Pana Profesora Stanisława Belniaka, który przedstawił stan licencjonowanych zawodów pośrednika i zarządcy w Unii Europejskiej oraz płynące z tego korzyści dla poszczególnych krajów. Wspomniał o nowo przygotowywanych ustawach i kierunkach rozwoju zawodu w UE.

Na pytania zadawane przez naszych Członków i uczestników debaty Pan Schab nie był w stanie odpowiedzieć wyczerpująco, a w wielu przypadkach starał się omijać podstawowe założenia pytania.
Pomimo przyjętej zasady jedno pytanie jedna odpowiedź celem uniknięcia rozmycia dyskusji, odpowiedzi ze strony Pana Pełnomocnika nie posiadały znamion merytorycznych jedynie wątek polityczno – celowy, czyli za wszelką cenę, bez względu na skutki doprowadzić do deregulacji.

Na pytanie z sali o zaskarżenie ustawy przed Trybunał Konstytucyjny, przedstawiciel Ministerstwa oświadczył, iż procedura będzie trwała i bez względu na zagrożenie zaskarżenia ustawy będzie wdrażana.

Wielowątkowe pytania z sali dotyczące zagrożeń płynących z dopuszczenia do obrotu nieruchomościami osób nie przygotowanych zawodowo spotkało się z niejednolitą odpowiedzią pozbawioną logiki a wręcz niejednokrotnie wskazującą na brak chęci porozumienia i wiedzy dotyczącej funkcjonowania w powyższych zawodach.

Trzeba jednak oddać cześć naszemu Seniorowi – Prof. Leszkowi Kalkowskiemu, który przedstawił statystykę obsługi rynku nieruchomości przez pośredników oraz wzrastającej ilości uprawnień. Przekazał poprzez Pana Pełnomocnika swoja jednozdaniowa opinię dla Ministra Sprawiedliwości, która brzmiała „Panie Ministrze, ręce precz od pośredników!”.
Oczywiście takie sformułowanie spowodowało duży aplauz na sali a sam Pan Profesor zadeklarował przekazanie swoich badań nad rolą pośrednika na rynku nieruchomości do naszego Stowarzyszenia celem załączenia powyższego dokumentu dla Ministra oraz Posłów Sejmu RP.

Na zakończenie tej relacji pragnę jako Prezes MSPON podziękować Koleżance Monice Wojciechowskiej za profesjonalne poprowadzenie tak trudnej debaty, która przepełniona była niejednokrotnie emocjami, ale generalnie należy zaliczyć ją do udanych i budujących spotkań.

Kończąc debatę jako Prezes i organizator tego spotkania zwróciłem się do Pana Pełnomocnika, iż ważną rzeczą jest aby rozmawiać o sprawach trudnych z wyeliminowaniem obrzucania się inwektywami co ma często miejsce i na co powołują się media.

Mam nadzieje, że nasza debata przyczyniła się do okazania jedności środowiska pośredników i zarządców Małopolski, dając argument zaproszonym Posłom do pochylenia się nad naszymi propozycjami.

 

Z poważaniem

 

Andrzej Piórecki

Prezes MSPON

 

P.S. Prosimy o komentarze zwrotne na e-mail Stowarzyszenia, biuro@mspon.pl

biuroDebata MSPON- relacja