Najbliższe wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie:

wydarzenia ciągłe


 

Akcja „Nakrętka”

marzec 2019 r.


29. 03.2019 r.

Akcja „Drzwi otwarte”Wszystkie uwagi, pomysły, propozycje bądź opinie dotyczące szkoleń prosimy przesyłać mailowo do biura MSPON: biuro@mspon.pl

biuroKalendarium