Najbliższe wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie:

Maj 2018r.


07.05.2018r.

Szkolenie MSPON: Praktyczne wykorzystanie RODO przez Pośrednika


08.05.2018r.


Szkolenie MSPON: Praktyczne wykorzystanie RODO przez Pośrednika – edycja 2


11.05.2018r.


Walne Zebranie MSPON18.05.2018r.


XXV-lecie MSPON


Czerwiec 2018r.


16-17.06.2018r.

Kurs „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” – edycja XXI


23-24.06.2018r.


Kurs „Zarządca nieruchomości” – edycja XIII

Lipiec 2018r.
Wszystkie uwagi, pomysły, propozycje bądź opinie dotyczące szkoleń prosimy przesyłać mailowo do biura MSPON: biuro@mspon.pl

biuroKalendarium