Nowy Zarząd MSPON

Podczas posiedzenia Zarządu MSPON, w dniu 28 czerwca 2012 r. ukonstytuował się nowy Zarząd.

 

Skład nowego Zarządu MSPON:


  • Andrzej Piórecki – Prezes MSPON
  • Elżbieta Prażmowska – V-ce Prezes MSPON
  • Iwona Panfil – Skarbnik MSPON
  • Zbigniew Potepa – Członek Zarządu
  • Adam Kudyk – Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna:
Dorota Winiarska – Przewodniczący
Grażyna Dziedzic – Członek Komisji
Grzegorz Maciejowski – Członek Komisji

 

Komisja Etyki Zawodowej:
Monika Wojciechowska – Przewodniczący
Jadwiga Adam – Członek Komisji
Magdalena Kempkowska –
Członek Komisji

biuroNowy Zarząd MSPON