Nowy Zarząd PFRN

Podczas obrad Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w dniu 31 maja 2012 r. ukonstytuował się nowy Zarząd.

Skład nowego Zarządu PFRN:

  • Leszek Hardek – Prezydent PFRN
  • Anna Jackowska – Wiceprezydent PFRN
  • Jerzy Oleszczuk – Wiceprezydent PFRN
  •  Elżbieta Prażmowska – Członek Zarządu
  •  Ewa Klos-Rychter – Członek Zarządu
  •  Małgorzata Stankiewicz-Bartz – Członek Zarządu
  •  Zbigniew Kuśmierski – Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  •  Stanisław Starzyk
  •  Zbigniew Prawelski
  •  Henryka Wilczyńska
biuroNowy Zarząd PFRN