O nas

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami /MSPON/ działa od lipca 1993 r. natomiast do KRS zostało wpisane pod Nr KRS 0000211058 w dniu 27. 10. 2004 r.

Nie jesteśmy KORPORACJĄ, ale organizacją skupiającą DOBROWOLNIE osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe.

 

Siedziba Stowarzyszenia nie posiada własnego biura i wynajmuje jedno pomieszczenie sąsiadujące z biurem vice-Prezesa przy ul. Lea 114 pokój nr 230 , II piętro.
Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia, kreowanie pośrednika jako profesji – odrębnej grupy zawodowej, podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej,
  2.  Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie nieruchomości,
  3.  Organizowanie szkoleń i kursów,
  4.  Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
  5.  Tworzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji o nieruchomościach i organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  6.  Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenie,
  7.  Działalność wydawnicza,
  8.  Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód pośrednika lub kandydatów do tego zawodu,
  9. Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą polegająca na organizacji praktyk zawodowych w formie warsztatów dla kandydatów na Pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dla usprawnienia kontaktu z Członkami Stowarzyszenia oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami przewidziana jest droga elektroniczna – adres poczty e -mail biuro@mspon.pl

Stowarzyszenie MSPON rozwija się w niezwykłym tempie, czego namacalnym dowodem jest ciągle wzrastająca liczba członków. Z roku na rok MSPON staje się coraz większą organizacją stawiając sobie coraz większe wyzwania.
Z radością można stwierdzić że MSPON w sposób istotny zaznacza swoją obecność na rynku lokalnym jak i krajowym.
Dla Pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcą być postrzegani jako osoby godne zaufania i profesjonalne nie ma innej alternatywy jak przystąpienie do Naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie bowiem daje poczucie przynależności do silnej grupy zawodowej, solidarności i odpowiedzialności za wizerunek pośrednika.

Zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu historii MSPON przez udział w bieżących pracach i inicjatywach.Praca taka pozwala wywierać wpływ na kierunek rozwoju naszego zawodu.
Wszystko to jest związane z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.
Z profesjonalizmem związana jest nie tylko wiedza, ale i etyka zawodowa. Dlatego etyka połączona z wiedzą to najważniejsze elementy naszego zawodu.
Życzę wszystkim członkom MSPON , jak i osobom, które zastanawiają się nad przystąpieniem do naszych szeregów samych sukcesów zawodowych oraz osobistych.

Skład zarządu


Adam Kudyk

Prezes Zarządu

Od 2004 roku do 2006 członek Komisji Etyki Zawodowej. W latach 2012 – 2014 – członek Zarządu MSPON.
Członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Członek Komisji Prawnej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa obrotu nieruchomościami z 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości;  Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; Autor publikacji prasowych, licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową. Czynnie biorący udział w obronie przed deregulacją zawodu pośrednika związaną ze zniesieniem licencji zawodowych.

Andrzej Piórecki

Wiceprezes Zarządu

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225).
Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 – 2010 – Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN.
W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Aktualnie pełni funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia.

Iwona Panfil

Skarbnik

Od 1999r. związana z rynkiem nieruchomości.

Posiada Licencje zawodowe PFRN:
nr 2375Pośrednika w obrocie nieruchomościami
nr 27185Zarządcy nieruchomości.

Jako właścicielka biura „NOVUM” prowadziła praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami.

Za pracę na rzecz środowiska otrzymała:
Złotą Odznakę MSPON  /2013r./ oraz Wyróżnienie PFRN /2014r./

Bierze czynny udział w pracach Zarządu MSPON , organizuje imprezy stowarzyszeniowe oraz prowadzi wykłady na kursach dla przyszłych pośredników, organizowanych przez MSPON.

Grzegorz Maciejowski

Członek Zarządu

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2003 r. (uprawnienia zawodowe 4199), członek MSPON od czerwca 2004 r. Absolwent Politechniki Krakowskiej (budownictwo) oraz Akademii Ekonomicznej (Ekonomika Nieruchomości), wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwa w Obrocie nieruchomościami oraz wykładowca na kursach licencyjnych organizowanych przez MSPON dla pośredników, członek Komisji Edukacji przy PFRN.

Obecnie właściciel biura Nieruchomości Belweder, organizator praktyk zawodowych dla pośredników.

W latach 2006 – 2013 pełnomocnik MSPON ds. praktyk zawodowych

W latach 2012-2014 członek Komisji Rewizyjnej, w obecnej kadencji członek Zarządu.

W roku 2014 otrzymał wyróżnienie PFRN.

Marcin Domin

Członek Zarządu

Swoją przygodę z rynkiem nieruchomości rozpoczął już na studiach. Ukończył Geodezję ze specjalnością Szacowanie Nieruchomości i Kataster, a także Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. Po opuszczeniu murów Akademii Górniczo-Hutniczej, zdobył licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomości (lic. nr 16314). Od tego czasu działa na własną rękę, pod szyldem Biuro Nieruchomości DM2, którego oddziały znajdują się na terenie Krakowa i Jaworzna.

Pasjonat sportów ekstremalnych, w mountainboarding’u wielokrotny mistrz Polski jak i krajów ościennych.

Energiczny i dążący do jasno określonych celów. W chwili obecnej działa również na rzecz Stowarzyszenia. Jako członek zarządu, stara się wprowadzać powiew świeżości i działać przeciwko przestarzałym schematom. Bierze czynny udział w integracji środowiska MSPON.


Komisja Rewizyjna:
Ryszard Zdanowicz – Przewodniczący
Katarzyna Liebersbach-Szarek – Członek Komisji
Bożena Pitorak – Członek Komisji

Komisja Etyki Zawodowej:

Elżbieta Prażmowska
Magdalena Kempkowska
Jacek Drzyzgiewicz
Piotr Dziadzio
Elżbieta Guzik
Radosław Kucharz

 

Członkowie honorowi MSPON:
Dziedzic Grażyna
Kielar Teresa
Krzystyniak-Wałkowińska Krystyna
Maliszczak Ewa
Pleśniarowicz Ewa
Tryjański Bogumił
Dudek Halina
Szczepańska Halina
Ryszard Florek-Paszkowski – 2016

Złote odznaki MSPON:
Krzystyniak – Wałkowińska Krystyna
Kielar Teresa
Waradzyn Maria
Pleśniarowicz Ewa
Zieleniewski Jan
Winiarska Dorota
Wojciechowska Monika
Zieleniewska Zofia
Prażmowska Elżbieta
Drążkiewicz Piotr
Florek – Paszkowski Ryszard
Piórecki Andrzej
Panfil Iwona
Potępa Zbigniew
Tryjański Bogumił
Urban Marek

MariuszO nas