Pismo do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów

Szanowni Państwo

W załączeniu pismo jakie zostało w dniu dzisiejszym przekazane do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Polska Federacja Rynku Nieruchomości zwróciła się do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów o podjęcie ze środowiskiem rynku nieruchomości rzetelnego dialogu na temat projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Prezydent PFRN wyraził nadzieję, że prace związane z ustawą deregulacyjną w Komitecie Stałym Rady Ministrów rozpoczną się od właściwych konsultacji społecznych, które będą miały na celu znalezienie kompromisu dla dobra podmiotów, których te zmiany będą dotyczyć, przede wszystkim polskich obywateli. Nieruchomość to towar zbyt ceny, by sam rynek i procesy sądowe dokonywały weryfikacji umiejętności pośredników i zarządców nieruchomości.

Pozdrawiam

Agnieszka Dąbrowska

 

Pismo do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów

biuroPismo do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów