Polityka bezpieczeństwa MSPON

INFORMACJA:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Krakowie (30-133), przy ul. Lea 114, pok. 230.
Kontakt [ e-mail: biuro@mspon.pl ].

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) może dotyczyć:
– dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

ADO nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług – procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, itp.).
Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

biuroPolityka bezpieczeństwa MSPON