Propozycje zmian do statutu oraz regulaminów – Walne Zebranie 2019

Dostępne dla członków MSPON po zalogowaniu

biuroPropozycje zmian do statutu oraz regulaminów – Walne Zebranie 2019