Protokół z Walnego Zebrania Członków Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z dnia 3 czerwca 2019 r.

Dostępne dla członków MSPON po zalogowaniu

biuroProtokół z Walnego Zebrania Członków Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z dnia 3 czerwca 2019 r.