Spotkanie Przedstawicieli Regionalnych Biur SPON

Pod koniec czerwca  w biurze Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami gościliśmy przedstawicieli biur regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z terenu całej Polski. Organizatorem jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, a inicjatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Andrzej Piórecki, który jak zawsze przewodniczył spotkaniu. Przedstawiciele biur SPON spotykają się co jakiś czas w innym mieście. Tym razem współorganizatorem i gospodarzem było Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W spotkaniu uczestniczyła też Dyrektor Biura PFRN Natalia Gołębiewska i Wicedyrektor Emilia Kolenkowska. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz praktyką, którą stosują w codziennej pracy i wykorzystaniem nowych technologi wdrażanych do biur. Między innymi poruszono tematy techniki komunikacji, wzajemnej współpracy, sporą część czasu poświęcono tematyce Centralnego Rejestru i odnawiania licencji, jako źródła finansowania Stowarzyszeń. Odrębnym tematem były również szkolenia dla członków Stowarzyszeń, ich tematyka i dobór wykładowców, jak również kwestie związane z organizacją kursów na pośrednika i zarządcę. Wydarzenie okazało się bardzo owocne, a kolejne planowane jest w Trójmieście.

Poniżej znajdują się podziękowania ze strony Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników za zorganizowanie wydarzenia:

Podziękowania MSPON

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie 🙂

biuroSpotkanie Przedstawicieli Regionalnych Biur SPON