System jakości PFRN

System Jakości Expert

Polska Federacja Rynku Nieruchomości stworzyła kolejne narzędzie wspomagające działalność biur nieruchomości i wychodzące naprzeciw podniesieniu jakości obsługi klienta korzystającego z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 
Od sierpnia ruszył pilotażowy program Systemu Jakości Expert – tak nazywa się stworzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości program skierowany do biur nieruchomości. W swoim założeniu ma przede wszystkim porządkować pracę biura nieruchomości ale główny nacisk położony jest na podniesienie jakości obsługi klienta. System to zbiór powiązanych ze sobą procedur, wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy i popytowy. To swego rodzaju przewodnik pośrednika, gdzie znajdzie on wskazówki i dokumenty dotyczące opracowywania oferty nieruchomości, uzgadniania warunków sprzedaży czy najmu, weryfikacji stanów prawnych nieruchomości, podpisywania umów pośrednictwa z klientem aż do zakończenia usługi. Z pewnością może być bardzo przydatny przy szkoleniu nowych pracowników.
 

„To bardzo potrzebne narzędzie w pracy pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest to niezbędny krok w kierunku uporządkowania standardów wykonywania czynności przez pośredników w naszym kraju” – podkreśla Szymon Sędek, wieloletni pośrednik i przewodniczący Komisji Prawnej PFRN.

 

System definiuje kolejności i zakres wykonywanych czynności przez pośredników oraz jasno określa zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pośredników w obrocie nieruchomościami. Każde biuro, które będzie chciało korzystać z systemu musi się poddać wewnętrznym audytom, przestrzegać przepisów prawa, a pośrednicy standardów zawodowych i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. PFRN będzie przyznawać biurom Certyfikat Jakości, a pracującym w nich pośrednikom nadawać tytuł Eksperta Nieruchomości PFRN. Będzie to dodatkowa rekomendacja dla klienta, który chce korzystać z usług biura nieruchomości.

 

„Uważam, że stanowi dla pośredników w obrocie nieruchomościami bardzo dużą pomoc w codziennej pracy i doprowadzi do podniesienia jakości świadczonych usług; jest to swego rodzaju przewodnik i sufler. Uczestnictwo w Systemie powinno stać się pozytywnym wyróżnikiem, gwarancją bezpieczeństwa i wykonania usługi w zakresie pośrednictwa na najwyższym poziomie” – mówi Anna Jackowska, członek zarządu PFRN.

 

SJ Expert to kolejne przedsięwzięcie PFRN, która od lat stara się uporządkować zasady panujące na rynku nieruchomości.

 

Witold Czapla, pośrednik i Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej ds. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami twierdzi – „Wprowadzenie systemu jakości PFRN „EXPERT” w dużym stopniu powinno ujednolicić sposób oraz procedury obsługi klienta w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Procedury są przejrzyste, pozwalają na dokumentowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta zarówno sprzedającego jak i kupującego. Zastosowanie procedur ułatwi obronę  w przypadku skargi na działania pośrednika przed KOZ, oraz pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie swoich praw do wynagrodzenia przed sądami.”

 

Więcej informacji:

 

Zasady, korzyści, zawartość Systemu

Ogólne warunki korzystania z programu pilotażowego

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem PFRN:

Agata Słowikowska tel. 22 654 58 69; email: aslowikowska@pfrn.pl

 

Zapraszamy!

biuroSystem jakości PFRN