Szkolenie 09.02.2012

KOMUNIKAT dot. szkolenia zawodowego
W dniu 09 lutego 2012 r. (czwartek)  o godzinie 11.00
w Hotelu NOVOTEL Kraków Bronowice przy ul. Armii Krajowej 11
w Krakowie
odbędzie się szkolenie w ramach ustawicznego kształcenia Pośredników
w obrocie nieruchomościami.

 

 

Temat szkolenia: „NIEDOZWOLONE KLAUZULE czyli jak bezpiecznie, zgodnie z prawem i skutecznie zabezpieczyć interesy pośrednika w umowie pośrednictwa.”


Szkolenie poprowadzi:  adw. Anna Niecikowska
Łączna ilość godzin edukacyjnych:  8 godzin edukacyjnych
Grupy zawodowe: Pośrednik

 


Plan szkolenia:

1.    Pojęcie niedozwolonych klauzul.
2.    Przepisy, które regulują kwestie klauzul niedozwolonych.
3.    Definicje.
4.    Procedura uznania postanowienia umownego za niedozwoloną klauzulę umowną.
5.    Przykłady niedozwolonych klauzul.
6.    Skutki uznania postanowienia umownego za niedozwoloną klauzulę umowną
7.    Skutki wpisania klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.
8.    Konsekwencje dla pośrednika uznania postanowienia umownego z umowy pośrednictwa za niedozwoloną klauzulę umowną.
9.    Postępowanie w przypadku uznania postanowienia umowy pośrednictwa za niedozwoloną klauzulę umowną.
10.    Sposób formułowania postanowień umowy pośrednictwa w kontekście niedozwolonych klauzul.
11.    Najczęściej spotykane niedozwolone klauzule w umowach pośrednictwa – przykłady.
12.    Rady praktyczne.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06 lutego 2012 r. na formularzu zgłoszeniowym przesłanym do MSPON pocztą elektroniczną lub faxem.

 

Koszt szkolenia:
Dla pośredników stowarzyszonych w MSPON –  bezpłatnie
Dla Niezrzeszonych lub innych SPON                 – 190 złotych
Wpłaty za szkolenie przyjmowane będą tylko i wyłącznie na konto:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.  23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- szkolenie 09.02.12

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Prezes MSPON – Andrzej Piórecki

biuroSzkolenie 09.02.2012