Szkolenie 10.01.2014

KOMUNIKAT dot. szkolenia zawodowego

 

W dniu 10 stycznia 2014 r. (piątek)  o godzinie 11.00


w Hotelu NOVOTEL Kraków Bronowice przy ul. Armii Krajowej 11
w Krakowie

 

odbędzie się szkolenie.

 

Temat szkolenia:

UMOWA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ŚWIETLE NOWEGO BRZMIENIA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

  1. Nowa treść ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami a stare zasady z Kodeksu cywilnego.
  2. Elementy istotne umowy pośrednictwa. Określenie stron, zakresu czynności.
  3. Elementy dodatkowe umowy pośrednictwa.
  4. Charakter umowy pośrednictwa – starannego działania czy rezultatu; odpłatna czy nieodpłatna; wzajemnie czy jednostronnie zobowiązująca.
  5. Zakres czynności pośrednictwa.
  6. Prawa i obowiązki stron umowy.
  7. Zabezpieczenia – jakie i dla kogo?
  8. Klauzule niedozwolone w umowach pośrednictwa.
  9. Przykłady możliwego brzmienia umowy.
  

 

Szkolenie poprowadzi: Szymon Sędek  – z wykształcenia jest prawnikiem a od 1990 roku działa na rynku nieruchomości.Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. Jest członkiem Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.
Z ramienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości brał udział w negocjacjach z Rządem dotyczących zmian w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07 stycznia 2014 r. na formularzu zgłoszeniowym przesłanym do MSPON pocztą elektroniczną na adres: biuro@mspon.pl.

 

 

Koszt szkolenia:

Dla pośredników stowarzyszonych w MSPON      -bezpłatnie

Dla Niezrzeszonych lub innych SPON                     -150 złotych

 

Wpłaty za szkolenie przyjmowane będą tylko i wyłącznie na konto:

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.  23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- szkolenie 10.01.2014

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Prezes MSPON – Andrzej Piórecki

biuroSzkolenie 10.01.2014