Szkolenie 31.01.2013

KOMUNIKAT dot. szkolenia zawodowego

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek)  o godzinie 10.00


w Hotelu NOVOTEL Kraków Bronowice przy ul. Armii Krajowej 11
w Krakowie

 

odbędzie się szkolenie w ramach ustawicznego kształcenia Pośredników
w obrocie nieruchomościami.

 

Temat szkolenia: „Likwidacja szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika”

 

 

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Szulczewska

 

Łączna ilość godzin edukacyjnych: 8 godzin edukacyjnych

 

Grupa zawodowa: Pośrednik, Zarządca, Rzeczoznawca

 

 

Plan szkolenia:

 

1. Roszczenia odszkodowawcze i jego składowe.

2. Odpowiedzialność ubezpieczonego a odpowiedzialność jego ubezpieczyciela.

3. Zasady postępowania w razie zgłoszenia się poszkodowanego z roszczeniem.

4. Obowiązki ubezpieczonego wobec poszkodowanego.

5. Obowiązki ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela.

6. Niezbędna dokumentacja.

7. Proces likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

8. Przykładowe szkody z ubezpieczenia OC.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 stycznia 2013 r. na formularzu zgłoszeniowym przesłanym do MSPON pocztą elektroniczną na adres: biuro@mspon.pl.

 

Koszt szkolenia:

Dla pośredników stowarzyszonych w MSPON   -bezpłatnie

Dla Niezrzeszonych lub innych SPON                    -190 złotych


Wpłaty za szkolenie przyjmowane będą tylko i wyłącznie na konto:

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.  23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- szkolenie 31.01.13

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Prezes MSPON – Andrzej Piórecki

biuroSzkolenie 31.01.2013