Szkolenie „Użytkowanie wieczyste – relikt przeszłości i jego przyszłość”

Już 21 marca 2019 r. zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez MSPON

pt.: Użytkowanie wieczyste – relikt przeszłości i jego przyszłość

Wydarzenie odbędzie się:
 21 marca (czwartek) o godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
w TAURON Arena Kraków
(ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków)
parking bezpłatny

Szkolenie poprowadzi: Grzegorz Dobrowolski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuje się zawodowo i z pasją od końca lat 80. (licencja UMiRM nr 10). Od 1994 roku współwłaściciel, a następnie właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Sopocie. Współzałożyciel i  członek zarządów Stowarzyszenia Pomorskiego w Obrocie Nieruchomościami. Były członek komisji Edukacji i Współpracy Międzynarodowej  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca na kursach, seminariach, szkoleniach i warsztatach poświęconych różnym aspektom rynku nieruchomości.


Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie

1. SPECYFICZNE PRAWO DO ZIEMI – SKĄD SIĘ WZIĘŁO I CZEMU SŁUŻY
2. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY – PRAWIE  JAK WŁAŚCICIEL
3. PROCES PRZEKSZTAŁCENIA – CZYLI PO CO I JAK ZAMIENIAĆ SZARE NA ZŁOTE
4. ZMIERZCH UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PO ZMIANACH
5. CZEGO NALEŻY SIĘ OBAWIAĆ

W TRAKCIE SZKOLENIA PRZEWIDZIANE SĄ PRZERWY KAWOWE


Koszt szkolenia:
– Pośrednicy stowarzyszeni w MSPON: 50 zł
– Pozostali uczestnicy: 97 zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/forms/mctFBUlGdBayMLml1

INFORMACJA:

Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej – dopuszczalna jest rezygnacja w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej do biura MSPON (biuro@mspon.pl)
– na 3 dni robocze przed wydarzeniem, tj. do 18 marca 2019r. – zwrot wpłaty
w wysokości 100%
– na 0-3 dni roboczych, tj. między 18 a 21 marca 2019r.- obciążenie całkowitymi kosztami udziału.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
Przez wypełnienie i przesłanie do MSPON formularza zgłoszeniowego powstaje obowiązek dokonania zapłaty.

Wpłaty należy dokonywać do 18 marca 2019 r. na numer konta MSPON,
tj. BNP BGŻ PARIBAS Bank Polska S.A. 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114 pok. 230, 30-133 Kraków

Członkowie MSPON, którzy nie będą mogli wziąć udziału, mogą zapisać na szkolenie osobę na zastępstwo, której uczestnictwo jest PŁATNE w wysokości 50zł.
Prosimy o adnotacje o takiej osobie w polu „komentarz” w formularz zgłoszeniowym.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta MSPON, tj.
Bank BGŻ BNP Paribas 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114 pok. 230, 30-133 Kraków

ZAPRASZAMY!!! 🙂

biuroSzkolenie „Użytkowanie wieczyste – relikt przeszłości i jego przyszłość”