Ubezpieczenia na 2018 r.

W roku 2018 przygotowaliśmy dla Państwa następujące oferty ubezpieczenia
OC dla Pośredników i Zarządców na 2018r.

 

1. Ubezpieczyciel – ERGO HESTIA

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości, składamy niniejszym ofertę na kontynuację ubezpieczenia w roku 2018.

                Miło nam poinformować, że na rok 2018 udało nam się utrzymać poziom składki. Składka podstawowa za obowiązkowe OC pośrednika zaczyna się od 170 zł.

                W roku bieżącym obsługę ubezpieczenia będziemy realizować w opracowanym specjalnie dla Państwa programie, który umożliwi elektroniczne składanie wniosków i wysłanie certyfikatów.

                Wniosek o zawarcie ubezpieczenia znajduje się pod linkiem:

http://www.bonusubezpieczenia.pl/m-spon/

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Opłatę należny uiścić na konto naszego Stowarzyszenia (to samo, na które opłacają Państwo składki członkowskie) w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

BGŻ BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001


2. Ubezpieczyciel – SAGA BROKERS

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości na rok 2018 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego

www.frontin.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

OC dla Pośrednika OC dla Zarządcy
dwóch ubezpieczycieli: Concordia i PZU  dwóch ubezpieczycieli: Concordia i PZU
zniżki – do 60%  zniżki – do 40%
niskie składki – już od 170 zł rocznie
 niskie składki – już od 331 zł rocznie
wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 1,5 mln EUR
(na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, a nie dobrowolnej nadwyżki)
wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 1,5 mln EUR
(na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, a nie dobrowolnej nadwyżki)
szeroki zakres ubezpieczenia: szeroki zakres ubezpieczenia:
-ochrona przed błędami pracowników (również działaniami umyślnymi) -wina umyślna pracowników
-brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa -brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
-asysta przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika -asysta przy likwidacji szkody – SAGA Brokers zawsze wspiera zarządcę
 doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN
-możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe – nowość: szkody powstałe wskutek
wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku
z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami
obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników kredytu hipotecznego – ubezpieczenie nie jest
oferowane w serwisie frontin.pl, dlatego zainteresowanych zapraszamy na stronę
www.sagabrokers.pl/posrednictwo-kredytowe, na której znajduje
się informacja na temat ubezpieczenia oraz wniosek do pobrania

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną niezwykle istotne jest terminowe składanie wniosków (przed wygaśnięciem aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 dla pośredników, którzy przyślą wnioski do:
31 grudnia 2017

biuroUbezpieczenia na 2018 r.