Walne Zebranie 2018

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w trybie paragrafu 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie,
które odbędzie się w hotelu Niebieski Art Hotel & Spa w Krakowie przy ul. Flisackiej 3 w Krakowie w dniu

11 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 10:30.

 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 11:00 w tym samym dniu, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków.
(Miejsce zebrania jak wyżej).

Szczegółowe informacje zostały przesłane do naszych członków.

biuroWalne Zebranie 2018