Szanowni Państwo, Informujemy, że pierwsze zajęcia praktyk zawodowych na pośrednika w obrocie nieruchomościami w formie warsztatów (edycji IX) rozpoczną się 26 marca, o godz. 9.30 w sali Hotelu Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47 w Krakowie. Data ta może ulec zmianie na późniejszą w przypadku niezebrania się grupy.

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby do składania wyszczególnionych poniżej dokumentów do dnia 21 marca 2011r.

Zajęcia na warsztatach organizujemy w systemie sobotnio-niedzielnym, w Hotelu „Sympozjum” ul. Kobierzyńska 47 w Krakowie w godz. 9.30 – 15.30.(Prawdopodobny pierwszy weekend zajęć to 26, 27 marca 2011r., – wtedy otrzymają Państwo harmonogram zajęć).


UWAGA!   DUŻA OBNIŻKA KOSZTÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

Koszt praktyk: 2.500zł. z możliwością rozłożenia na 2 raty (wówczas – 2.600 zł.), płatne na konto “warsztatowe”  MSPON  – BNP PARIBAS FORTIS,  74 1600 1039 0002 0031 4933 2150
Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących praktyk zawodowych w formie warsztatów można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Lea 114, pok. 230, tel.12 431 05 40

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia w biurze MSPON stosownych dokumentów, tj.:

  • wniosku o odbycie  praktyki zawodowej (druk w załączeniu)
  • odpisu bądź uwierzytelnionej kopii dyplomu ukończonych studiów podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, którego program uzgodniony został z ministrem właściwym ds. budownictwa;
  • zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach dla pośredników – edycja IX, (druk w załączeniu);
  • oświadczenie – załącznik nr 1A dla osób po studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; lub
  • oświadczenie – załącznik 1– dla absolwentów studiów wyższych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
  • potwierdzenia wpłaty za dziennik praktyk: 350 zł wniesione na konto: PFRN, ul. Świętokrzyska 36/8, Warszawa ING Bank Śląski S.A. O/W-wa, nr 86 1050 1038 1000 0022 2528 0458

 

Wypełnienie i złożenie deklaracji obliguje do wniesienia opłaty i jest traktowane jako zawarcie umowy o prowadzenie praktyk w formie warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach na 30 dni przed ich rozpoczęciem MSPON zwraca wniesioną opłatę w całości, na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć nastąpi zwrot wpłaty w 50 %. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie  pełnymi kosztami.

 

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!