„Szanowni Państwo

 

W imieniu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przypominam, że od kilku miesięcy obowiązują nowe standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.  Jakie są najważniejsze zmiany w Standardach Zawodowych?

 
Teraz – każda oferta, która pojawia się w Internecie jako oferta biura nieruchomości musi posiadać informację o numerze licencji pośrednika, który jest odpowiedzialny za realizację umowy pośrednictwa dotyczącej tej oferty. Świadectwo nadania licencji zawodowej ma być umieszczone w widocznym miejscu w każdym miejscu prowadzenia działalności. Wprowadzono też przepis, że pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody. Aktualnie w sytuacji, kiedy biuro zobowiązało się do obsługi jednej tylko strony transakcji musi podać w ogłoszeniu, kto pokrywa koszty usługi pośrednictwa.

 

Slogan „kupujący nie płaci prowizji” jest hasłem reklamowym niedozwolonym!  Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia. Uprawniony pośrednik musi wydać pisemne oświadczenie, że dana osoba wykonuje czynności pomocnicze pod jego bezpośrednim nadzorem.

 

Osoba bez licencji (tzw. pomocnik), obsługując transakcję, takim oświadczeniem musi wylegitymować się przed klientem na każde jego wezwanie. Jednoznacznie w standardach stwierdza się, że „pośrednik powinien w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych w związku wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa.”

 

Pełny tekst standardów zawodowych dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury .  Jednocześnie przypominam, że nie przestrzeganie obowiązujących standardów zawodowych (art. 181 UoGN) pociąga za sobą odpowiedzialność zawodową wynikającą z art. 183 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Z poważaniemWitold CzaplaWiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,Sekcja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!