KOMUNIKAT SAGA BROKERS

w sprawie zakończenia procesu przejęcia Concordii przez Grupę Generali Polska

 

Concordia Polska SA (wcześniej Concordia Polska TUW), z którym wielu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców zawiera umowy ubezpieczenia OC zawodowego, pod koniec 2018 r. została przejęta przez Grupę Generali. Zachowała prawo do dotychczasowej nazwy i odrębnej polityki sprzedażowej.

Proces fuzji Concordii z Generali był skomplikowany, ponieważ wymagał w pierwszej kolejności jej demutualizacji (czyli przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, bo w takiej formie funkcjonowała Concordia, w spółkę akcyjną). Z końcem lipca 2021 r. proces fuzji zostanie zakończony, a nazwa Concordia przestanie być wykorzystywana. Od sierpnia w ofercie SAGA Brokers dla pośredników i zarządców dostępne będą ubezpieczenia OC u dwóch ubezpieczycieli – PZU i Generali. System informatyczny SAGA Brokers jest już przygotowany na tę zmianę. Aktualizacja szablonów dokumentów (z Concordii na Generali) nie będzie miała wpływu na ciągłość pracy systemu. Możliwość składania wniosków o ubezpieczenie nie zostanie zakłócona.

 

 

Ostatnie wpisy

Wyjazd Ustroń/ Brak wolnych miejsc!!!

Program/Ustroń

NEKROLOG

Kurs Pośrednik-zmiana!

Kurs Facility Manager PFRN