Kurs Pośrednika, termin rozpoczęcia 07 maja 2022 r

Kurs Zarządcy, termin rozpoczęcia 14 maja 2022 r

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się w zakładce ,,Kursy i szkolenia” do dokumentów zgłoszeniowych  dołączamy:

Kopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub kopię dyplomu ukończenia studiów.

Zapraszamy!

 

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!