Do pobrania

Statut i inne dokumenty

Statut i Regulamin Walnego Zebrania MSPON obowiązujący do czasu wpisu do KRS nowego Statutu uchwalonego 12.10.2020 r.

oraz odnośnik do nowego Statutu i Regulaminu Walnego Zebrania  MSPON uchwalonego w dniu 12.10.2020 r. na Walnym Zebraniu

Ostatnie wpisy

Kurs Pośrednik-zmiana!

Kurs Facility Manager PFRN

Akcja Bezpieczny Najem

Nowe szkolenie- online……..

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy- Ustroń