Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane przez MSPON
pt.: Praktyczne wykorzystanie RODO przez Pośrednika”,
które odbędzie się:
Edycja 1: 07 maja (poniedziałek) w godz. 09.30-16.00
Edycja 2: 08 maja (wtorek) w godz. 09.30-16.00
w hotelu Hilton Garden Inn
(ul. Marii Konopnickiej 33, 30-302 Kraków)

UWAGA:
Osoby zapisane na szkolenie w dniu 7 maja chcące zmienić termin szkolenia ZOBOWIĄZANE są do kontaktu z biurem MSPON (biuro@mspon.pl; biuro.mspon@gmail.com) w celu zmiany terminu.

Szkolenie poprowadzi: mgr Rafał Szczeponek

Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami o licencji nr 5913, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. W ramach projektu Szkola.Nieruchomosc.Pl wykłada na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości . Nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości. Słuchacz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia prowadzone we współpracy z  Generalnym  Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem  Ochrony Informacji Niejawnych), członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.

szczeponek_nowe

PLAN SZKOLENIA:

I. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?

1.Pojęcie i kategorie danych osobowych

2. Krótka historia – skąd pomysł na ochronę danych osobowych?

3. Rozwój ochrony i porównanie rozwiązań (na przykładzie Polski, UE i świata)

II. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy zbyteczne utrudnianie prowadzenia firmy?

1. RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)

2. Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?

3. Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)

4. RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

– Zasada rozliczalności

– Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)

– Domyślna ochrona danych (privacy by default)

– Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

– Prawo dostępu

– Prawo do sprostowania

– Prawo sprzeciwu

– Prawo do zapomnienia

– Prawo do przenoszenia danych

6. Pseudonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania

7. Administrator, Procesor, Inspektor ochrony Danych, Odbiorcy Danych

III. Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO (tabela zmian)

1. Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych

2. Nowy organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych

3. Kontrole

4. Kary i ich nakładanie

5. Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?

IV. Jak wdrożyć RODO w biurach nieruchomości? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie.

1. Etapy wdrożenia RODO

2. Audyt wewnętrzny

3. Szacowanie ryzyka

4. Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, itd.)

5. Polityka przetwarzania danych

6. Rejestr czynności przetwarzania

7. Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód dla biur nieruchomości

8. Rejestry: upoważnień, naruszeń

9. Polityka retencji danych

10. Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)

11. Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla biur nieruchomości), hosting, przechowywanie danych w chmurze, współpraca między pośrednikami, sieci MLS, sieci franczyzowe.

Koszt szkolenia:
– Pośrednicy stowarzyszeni w MSPON: bezpłatnie
– Pozostali uczestnicy: 150 zł

Formularz zgłoszeniowy:

Edycja 1:
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Edycja 2:
https://goo.gl/forms/W8vPEkyPHbUxNhSA3


Członkowie MSPON, którzy nie będą mogli wziąć udziału, mogą zapisać na szkolenie osobę
na zastępstwo, której uczestnictwo również jest BEZPŁATNE.
Prosimy o adnotacje o takiej osobie w polu „komentarz” w formularz zgłoszeniowym.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta MSPON, tj.
Bank BGŻ BNP Paribas 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114 pok. 230, 30-133 Kraków

W przypadku rezygnacji, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ostatnie wpisy

Dzień Pośrednika

akcja -DRZWI OTWARTE

Kurs Pośrednika 01.04-04.06.2023

Kurs Pośrednika-odwołany!

Zmiana numeru telefonu/OC Pośrednika