Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż MSPON zawarł z kancelarią mec. Anny Niecikowskiej umowę i zapewnił świadczenie obsługi prawnej dla członków Stowarzyszenia w Krakowie na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych z kancelarią, które będą obowiązywać co najmniej w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Począwszy od grudnia 2010 mają Państwo możliwość bezpośredniego zwracania się w indywidualnych sprawach do kancelarii mec. Anny Niecikowskiej:

– w Kancelarii w Krakowie – w każdą środę miesiąca o godzinie dokładnie ustalonej mailowo lub telefonicznie z danym członkiem MSPON przez kancelarię albo w innym dniu wspólnie ustalonym przez strony – w miarę możliwości czasowych obu stron,
Zawarta umowa zakłada, iż wynagrodzenie kancelarii za świadczone usługi będzie rozliczane z Państwem w oparciu o stawki godzinowe. Koszt wynagrodzenia za 1 godzinę wynosi netto 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych), przy czym najkrótszą jednostką czasową jest 15 minut.

Zasady i stawki wynagrodzenia, opisane w Umowie nie dotyczą zastępstwa procesowego przez kancelarię MSPON i jego członków przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji. W tych sprawach warunki i wynagrodzenie będzie indywidualnie negocjowane.

 

Jednocześnie informujemy, iż za zapłatę wynagrodzenia na rzecz kancelarii odpowiedzialni będą poszczególni członkowie MSPON, korzystający ze świadczonych usług.

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe do kancelarii mec. Anny Niecikowskiej:

 

Kancelaria Adwokacka

ul. św. Gertrudy 14/3

31-048 Kraków

tel./ fax 12 422 32 12

 

tel. kom. +48 605 926 296

email: kancelaria@niecikowska.pl

 

Mamy nadzieję, iż pomoc i usługi świadczone przez kancelarię ułatwią Państwu rozwiązywanie problemów z jakim stykają się Państwo w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

 

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!