Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze w 2018 roku szkolenie organizowane przez MSPON pt.: Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności Pośrednika i Zarządcy- sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją”,
które odbędzie się 23 stycznia (wtorek) o godz. 9.30 w hotelu Hilton Garden Inn
(ul. Marii Konopnickiej 33, 30-302 Kraków)

Szkolenie poprowadzi: Elżbieta Liberda -Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości,
V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie, członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

E.Liberda

PLAN SZKOLENIA:

I. Tajemnica przedsiębiorstwa.

 1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 2. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji.
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa a patent i inne prawa własności intelektualnej.
 5. Rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa.

II. Sposoby zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

1. Powstanie tajemnicy przedsiębiorstwa i jej wartość ekonomiczna.
2. Prawne sposoby chronienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

III. Umowa o zachowaniu poufności (NDA).

IV. Czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji.

 1. Najczęstsze przypadki  naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (case studies).
 2.  Czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Reverse engineering a tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja.

 V. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 VI. Zakaz konkurencji.

 1. Zakaz konkurencji a tajemnicą przedsiębiorstwa.
 2. Rodzaje zakazów konkurencji.
 3. Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem.
 4. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie umowy o zakazie konkurencji.

 

Koszt szkolenia:
– Pośrednicy stowarzyszeni w MSPON: bezpłatnie
– Pozostali uczestnicy: 150 zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/forms/m4tJCExgxs1zo3aq1


Członkowie MSPON, którzy nie będą mogli wziąć udziału, mogą zapisać na szkolenie osobę
na zastępstwo, której uczestnictwo również jest BEZPŁATNE.
Prosimy o adnotacje o takiej osobie w polu „komentarz” w formularz zgłoszeniowym.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta MSPON, tj.
Bank BGŻ BNP Paribas 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114 pok. 230, 30-133 Kraków

W przypadku rezygnacji, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ostatnie wpisy

Dzień Pośrednika

akcja -DRZWI OTWARTE

Kurs Pośrednika 01.04-04.06.2023

Kurs Pośrednika-odwołany!

Zmiana numeru telefonu/OC Pośrednika