Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie organizowane przez MSPON
pt.: Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w praktyce pośredników
w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
,
które odbędzie się 27 października (piątek) o godz. 9.30 w hotelu Hilton Garden Inn
(ul. Marii Konopnickiej 33, 30-302 Kraków)

Szkolenie poprowadzi: Elżbieta Liberda -Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości,
V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie, członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

E.Liberda

PLAN SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22;
2. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529);
3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610).

II. Konstrukcja umowy najmu.

1. Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
2. Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
3. Czas trwania umowy najmu.
4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
6. Przekazanie przedmiotu najmu.
7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

 1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
 2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
 3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości1.Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.
  2.Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
  3. Orzecznictwo Sądów.
  4. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.
  5.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

 V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
2. Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.
3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
4. Przesłanki eksmisji Najemcy.
5.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
6. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

 VI. Najem instytucjonalny

 1. Kto może być wynajmującym?
 2. Czas trwania umów najmu;
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę – konieczny element umowy najmu;
 4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
 5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego – czy zawsze?
 6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Krajowy Zasób Nieruchomości

 1. Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości.
 2. Zadania Krajowego Zasobu Nieruchomości.

VIII. Nowe pojęcia prawa lokalowego

 1. Operator mieszkaniowy
 2. Mieszkanie,
 3. Czynsz normowany,
 4. Najem z opcją i najem bez opcji.
 5. Kryterium pierwszeństwa przy zawieraniu umów najmu.IX. Zawieranie umów najmu z operatorami mieszkaniowymi
 1. Obowiązki operatorów mieszkaniowych,
 2. Nabór najemców-tryb dochodzenia do zawarcia umowy najmu,
 3. Wysokość czynszu w umowach najmu,
 4. Wysokość opłaty eksploatacyjnej,
 5. Czas trwania umów najmu.

 X. Rozwiązywanie umów najmu.

XI. Eksmisja przy najmie z opcją i bez opcji.

XII. Najem w praktyce

 1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 2. Powództwa o opróżnienie lokalu,
 3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

Koszt szkolenia:
– Pośrednicy stowarzyszeni w MSPON: bezpłatnie
– Pozostali uczestnicy: 150 zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/forms/RhTCA2k5N9VqNOB22


Członkowie MSPON, którzy nie będą mogli wziąć udziału, mogą zapisać na szkolenie osobę

na zastępstwo, której uczestnictwo również jest BEZPŁATNE.
Prosimy o adnotacje o takiej osobie w polu „komentarz” w formularz zgłoszeniowym.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta MSPON, tj.
Bank BGŻ BNP Paribas 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114 pok. 230, 30-133 Kraków

W przypadku rezygnacji, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ostatnie wpisy

Nowy termin Szkolenia 09.01.2024

Szkolenie 21.11 Odwołane!!!

Ubezpieczenie pośrednika 2024

Spotkanie Opłatkowe 08.12.2023

Szkolenie – „Obrót nieruchomoś