Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w trybie paragrafu 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie,
które odbędzie się w hotelu Hilton Garden Inn przy ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie w dniu

13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00.

 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 10:30 w tym samym dniu, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków.
(Miejsce zebrania jak wyżej).

Szczegółowe informacje zostały przesłane do naszych członków.

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!