Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w trybie paragrafu 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie,
które odbędzie się w hotelu Hilton Garden Inn przy ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie w dniu

13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00.

 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 10:30 w tym samym dniu, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków.
(Miejsce zebrania jak wyżej).

Szczegółowe informacje zostały przesłane do naszych członków.

Ostatnie wpisy

Konferencja Rynku Nieruchomości PFRN &#

Wyjazd Ustroń/ Brak wolnych miejsc!!!

Program/Ustroń

NEKROLOG

Kurs Pośrednik-zmiana!