„Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ONLINE które poprowadzi- Pan Adam Kudyk

„Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości”

Termin szkolenia: 17.12.2020 r. godz.10-15.00

Dla członków MSPON szkolenie bez opłat.

Dla chętnych którzy nie są członkami MSPON, a chcieliby uczestniczyć w szkoleniu- koszt szkolenia to 150,00 zł./os

 

 

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy:

Formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcGhpw2hhxa_GmjOGI-W3dTfyZDcUvw_Tcep0Y-NTwPv9Sg/viewform

(żeby otworzył sie formularz zgłoszeniowy, należy skopiowac link do przeglądarki)

 

Program:

1.Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

 

2.Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.

 

3.Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

 

4.Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.

 

5.Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

 

6.Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.

 

7.Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

 

8.Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.

 

9.Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.

 

10.Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.

 

  1. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.

 

  1. Zmiana ustawy z dnia 17maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne – zakres przedmiotowy zmiany.

 

  1. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

 

Autor:

Adam Kudyk

 

 

Cele szkolenia:

 

Wskazanie zakresu nowelizacji prawa budowlanego obowiązującej od dnia 19 września 2020r. w zakresie zmian związanych z wymogami koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zakres i forma projektu oraz innymi decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych, zmiany katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, zmian istotnych i nieistotnych związanych z projektem w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zasad legalizacji obiektów budowlanych i nowych terminów uzgadniania warunków zasilania w media obiektów i innych ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy.

 

 

biuro„Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości”