UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA NA 2020 R.

Przedstawiamy poniżej ofertę  ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami na 2020 r.

Ubezpieczyciel – ERGO HESTIA

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości, składamy niniejszym ofertę na kontynuację ubezpieczenia
w roku 2020

Miło nam poinformować, że na rok 2020 udało nam się utrzymać poziom składki. Składka podstawowa za obowiązkowe OC pośrednika zaczyna się od 170 zł. W roku bieżącym obsługę ubezpieczenia będziemy realizować w opracowanym specjalnie dla Państwa programie, który umożliwi elektroniczne składanie wniosków i wysłanie certyfikatów.

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia znajduje się pod linkiem:

http://www.bonusubezpieczenia.pl/m-spon/

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu 2020

Opłatę należny uiścić na konto naszego Stowarzyszenia (to samo, na które opłacają Państwo składki członkowskie) w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

BGŻ BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, niezwykle istotne jest terminowe składanie wniosków
(przed wygaśnięciem aktualnej polisy).
Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 dla pośredników, którzy przyślą wnioski do:
31 grudnia 2019

biuroUBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA NA 2020 R.