Walne Zebranie 2019

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w trybie opisanym w paragrafie 21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, które odbędzie się
w TAURON Arena Kraków przy ul. Lema 7  w dniu

3 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie   10.00 

 W przypadku braku kworum, o którym mowa w par. 27 ust. 3 Statutu w pierwszym terminie
(co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania), Zarząd zwołuje Walne Zebranie
w drugim terminie  o godz. 10.30 w tym samym dniu.
(Miejsce zebrania jak wyżej).

Szczegółowe informacje zostały przesłane do naszych członków.

biuroWalne Zebranie 2019