Opinia prawna na temat nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017r.

Dostępne dla członków MSPON po zalogowaniu

biuroOpinia prawna na temat nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017r.