PROFESJONALNIE O NIERUCHOMOŚCIACH

Kurs Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Zdobądź wykształcenie potwierdzone certyfikatem!

Zapraszamy na organizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami kursy: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca Nieruchomości„.

Stowarzyszenie przeprowadza szkolenia  na specjalistyczne kursy „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami”  który jest realizowany w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Programy powstały na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Podstawą kursu są umiejętności jakie pozyskają uczestnicy, aby spełnić wymagania stawiane przez pracodawców a przede wszystkim przez klientów, którzy będą korzystać z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami.

Po naszych kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Kurs obejmuje 60 godzin edukacyjnych (wykłady+ćwiczenia), kończy się egzaminem.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota-niedziela) w siedzibie
Stowarzyszenia przy ulicy Cieszyńskiej 13 w Krakowie.

Przed pierwszymi zajęciami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia poniżej wymienione dokumenty:

UWAGA! prosimy o drukowanie dokumentów dwustronnie!

 Program edukacyjny: Program edukacyjny kurs Pośrednik

CENA KURSU:
2,298 zł – do 31.01.2024 
2,498 zł – do 29.02.2024 
2,698 zł – od 01.03.2024 
Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach 2,698 zł – dwie raty po 1,349 zł
 

WPŁATA ZA KURS WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTRO STOWARZYSZENIA

Bank BGŻ BNP Paribas23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz opłatę za egzamin.

Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić co najmniej pierwszą ratę.

Uczestnicząc jednocześnie w kursach „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” oraz „Zarządca Nieruchomości”
udzielany jest rabat 10 % od całości kwoty.

PLANOWANE EDYCJE – KURS POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nowa edycja kursu planowana jest w terminie 02.03.2024 roku.
Zapisy trwają! Zapraszamy!
W momencie uzbierania grupy (minimum 10 osób) rozpoczynamy kurs.

UWAGA! LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT WRAZ Z PRZESŁANYM FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM.

Egzamin pośrednik w obrocie nieruchomościami

Osoby, które ukończyły studia w zakresie pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami, które rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję zdając SAM  EGZAMIN.

Egzamin składa się z 50 pytań testowych  jednokrotnego wyboru, oraz 3 pytań otwartych.

Do siedziby Stowarzyszenia należy dostarczyć następujące dokumenty:

Cena samego egzaminu wynosi 300 zł płatne na konto Stowarzyszenia

Bank BGŻ BNP Paribas23 1600 1039 0002 0031 4933 2001

Ponownie przystąpienie do egzaminu w razie uzyskania oceny negatywnej: 250 zł.

Ostatnie wpisy

Aktualizacja Składek i Opłat – D

Zmiana opłaty wpisowej

Szkolenie – Cyfrowa Książka Obie

Konferencja 14.06.2024r. – Redefi

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu –