Szanowni Państwo, Pani Prezes i Zarząd MSPON zaprasza członków Stowarzyszenia na szkolenie online, które odbędzie się  przez platformę Zoom w terminie 04.11.2020 r w godzinach 10-15.
Szkolenie poprowadzi wieloletni członek Stowarzyszenia i  prawnik Pan Adam Kudyk, temat szkolenia:,, Regulacja stanu prawnego”
Dla naszych członków bez żadnych opłat. Natomiast dla osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu MSPON, a chcących wziąć udział w szkoleniu koszt wynosi- 150,00 zł/os.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:(należy skopiować do przeglądarki)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchobmd32qj_Tq54ptu366H7BOnytLlrfPF-mqnYZ0652MISQ/viewform?usp=sf_link

Program szkolenia:

1.    Prawidłowa ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika i zarządcę nieruchomości – dostępne publicznie systemy informacji o nieruchomościach.
2.    Wady prawne i fizyczne – zakres przedmiotowy, definicja wady prawnej zgodnie z kodeksem cywilnym.
3.    Najczęściej spotykane wady prawne nieruchomości i sposoby ich usunięcia przez właściciela nieruchomości przy udziale pośrednika lub zarządcy.
4.    Dokumenty konieczne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości-zakres przedmiotowy, rodzaje dokumentów i sposoby ich pozyskania w praktyce postępowań administracyjnych.
5.    Podstawy ujawniania wpisów w dziale I i II księgi wieczystej – rodzaje wpisów i ich podstawy prawne.
6.    Zasady wykreślania wpisów w księgach wieczystych oraz dokumenty konieczne do ich wykreślenia.
7.    Regulacje granic nieruchomości i skutki prawne nieuregulowanych granic nieruchomości dla nowego właściciela nieruchomości przy procesie inwestycyjnym na nieruchomości.
8.    Służebności i hipoteki obciążające nieruchomości – zakres obciążeń i sposoby ich ujawniania, zmiany treści oraz wykreślenia – katalog niezbędnych dokumentów.
9.    Rodzaje postępowań wieczystoksięgowych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
10.    Najczęściej spotykane postępowania cywilne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Autor programu szkolenia:
Adam Kudyk

Zapraszamy!!!

Ostatnie wpisy

Szkolenie-,, Zmiany w przepisach prawa z

Kurs Pośrednika-Odwołany

Jubileusz XXX-lecia MSPON

Ogólnopolski Dzień Pośrednika, Olszty

Kurs Pośrednika/nowa edycja